0912-593-6612 call-datepalmmarket

پخش خرما زاهدی از شهر های اهواز، بوشهر، جهرم، قیروکارزین و بهبهان به صورت عمده. مرکز پخش خرمای زاهدی جهت صادرات و بازار عمده فروشان.

تمام حقوق برای سایت بازار خرما ایران محفوظ است