0912-593-6612 call-datepalmmarket

قیمت خرمای زاهدی در این شرکت عمده فروشی خرما به دلیل پخش مستقیم از باغات ارزانتر میباشد. فروش خرما زاهدی با قیمت مناسب برای صادرات و بازار شهر های داخلی مانند کرج و تهران.

تمام حقوق برای سایت بازار خرما ایران محفوظ است