0912-593-6612 call-datepalmmarket

خرید خرمای زاهدی مستقیم از نخلستان های بوشهر، فراشبند، قیروکارزین و جهرم به صورت عمده. مرکز خرید و فروش خرمای زاهدی با قیمت مناسب برای صادرات.

تمام حقوق برای سایت بازار خرما ایران محفوظ است