0912-593-6612 call-datepalmmarket

خرما زاهدی جهرم در بسته بندی های صادراتی و کیفیت های مختلف. خرید و فروش خرمای زاهدی جهرم و قیروکارزین و استان فارس با بهترین قیمت های بازار خرما. پخش خرمای زاهدی درجه یک و درجه دو جهرم.

تمام حقوق برای سایت بازار خرما ایران محفوظ است